Politika privatnosti

Pravna napomena za korisnike web stranice IBF RASVETNI SISTEMI d.o.o.
Ako niste saglasni s ovim uslovima korišćenja web stranica IBF rasvetni sistemi d.o.o. molimo da ne koristite ovu web stranicu.
Investitori se ne smeju pouzdati u informacije navedene na ovoj mrežnoj stranici u svrhu donošenja odluka o investicijama jer te informacije ne predstavljaju ponudu ili poziv na predaju ponude za kupovinu ili prodaju, trgovanje ili bilo koju drugu transakciju bilo kojim vrednostima.
Iako je IBF rasvetni sistemi d.o.o. uložio znatne napore da uključi tačne i ažurirane podatke, IBF rasvetni sistemi d.o.o. ne daje nikakve izjave ili jemstva bilo koje vrste, bilo izričito ili implicitno, niti je odgovoran za tačnost, sadržaj, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na ovoj web stranici. IBF rasvetni sistemi d.o.o. nije odgovoran za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili nepravovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja.
IBF rasvetni sistemi d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem datoteka ili pristupom bilo kakvom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću ove web stranice.

© Autorsko pravo
Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafički prikazi, zvuk, animacije i videozapisi, kao i njihova organizacija na IBF mrežnim stranicama, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima industrijskog vlasništva. Sadržaj ovih web stranica ne sme se umnožati, širiti, menjati ili staviti na raspolaganje trećim osobama u komercijalne svrhe. Takođe, neke IBF web stranice sadrže slike koje su podložne autorskim pravima trećih osoba.

Informacije o zaštitnom znaku
Osim ako nije drugačije navedeno, svi zaštitni znakovi na IBF web stranicama zaštićeni su zakonima o zaštitnim znakovima. To se posebno odnosi na IBF logotipe i simbole društva.

Informacije o jemstvu
Ova web stranica izrađena je uz svu dužnu pažnju. Shodno tome ne može se jemčiti tačnost ili ispravnost sadržanih informacija. Isključuje se svaka odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu nastalu upotrebom ove web stranice, osim ako je IBF nije uzrokovao namerno ili grubim nemarom.

Online dispute resolution (ODR)
Informacije o internetskom rešavanju sporova: Evropska komisija osigurava platformu za internetsko rešavanje sporova (OS). Ta platforma će služiti kao središnja tačka za vansudsko rešavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze online ugovora o prodaji i online usluga.
Platforma je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ne sklapamo vansudske nagodbe pred arbitražnim telima za zaštitu potrošača.