IBF Usluge

KONSALTING

Konsultacije i stručni saveti IBF tima u pogledu definisanja optimalnog budžeta ili optimizacije projekata, izbora svetlosne opreme, svetlotehničkih rešenja i mogućnosti, uštede energije, sistema upravljanja osvetljenjem.

Odabir optimalnih rešenja sigurnosnih sistema u vidu sigurnosnog osvetljenja, dojave požara i evakuacionog ozvučenja, u skladu sa tipom objekta i normama,  zajedno sa njihovom integracijom sa projektom osvetljenja.

IZRADA SVETLOTEHNIČKIH REŠENJA

Rešenje se definiše u zavisnosti od kompleksnosti projekta i zahteva klijenta, a uključuje:

  • LIGHT DESIGN
  • SVETLOTEHNIČKE PRORAČUNE
  • CAD OSNOVE / BIM MODEL
  • 3D VIZUALIZACIJE

PROJEKTOVANJE UPRAVLJANJA OSVETLJENJEM

Izrada projektnog rešenja sistema upravljanja osvetljenjem može biti bazirana na DALI i KNX protokolu ili POE sistemu, u zavisnosti od tipa objekta i zahteva.

Izlazni proizvod uključuje kompletno projektno rešenje, blok šemu i tablicu funkcionalnosti, a sve usklađeno sa dizajnom osvetljenja i željama korisnika.

PROJEKTOVANJE SIGURNOSNIH SISTEMA

Projektovanje sigurnosnih ili 'Safety' sistema uključuje izradu optimalnih projektnih rešenja sistema SIGURNOSNOG OSVETLJENJA, DOJAVE POŽARA, kao i Sistema EVAKUACIONOG ozvučenja, a sve u skladu sa aktuelnim EU i svetskim normama i zakonskom regulativom.

Projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije OSVETLJENJA, UPRAVLJANJA I SIGURNOSNIH SISTEMA, usklađene u pogledu tehničke funkcionalnosti i estetskog pristupa.

Dokumentacija uključuje: projektna rešenja osvetljenja u CAD-u ili BIM-u, svetlotehničke proračune, prezentacijske knjige osvetljenja, 3D vizualizacije, projektna rešenja upravljanja i sigurnosnih sistema, tehničke listove opreme, kao i predmere sa detaljnim opisima i projektnim cenama.

Prodaja i isporuka

Ponuda opreme 30tak proizvođača u nekoliko cenovnih kategorija, raznovrsnog dizajna i namene, nabavka svetiljki i druge projektovane opreme od renomiranih EU proizvođača, što uključuje kompletnu organizaciju logistike (organizacija transporta, uvoz, komisioniranje po projektima i isporuku na gradilište) i potrebne tehničke i atestne dokumentacije.

Stručna podrška i inženjering

Stručni saveti, nadzor prilikom montaže i povezivanje projektovanih i isporučenih sistema, kao i programiranje, puštanje u rad i obuka korisnika.

Kreiranje i programiranje svetlosnih scena prema željama i potrebama korisnika, kao i montažu i povezivanje projektovane i isporučene opreme, sa našim ovlašćenim instalaterima, što garantuje potpunu funkcionalnost projektnog rešenja.

POSTPRODAJNE USLUGE

Održavanje instaliranih IBF sistema upravljanja osvetljenjem, sigurnosnih sistema online ili na objektu, kao i servis i nabavku originalnih rezervnih komponenti.

Realizacija potencijalnih fabričkih reklamacija proizvoda u garantnom roku, što uključuje korespodenciju sa fabrikom, analizu proizvoda i zamenu.